Výuka C/C++

Hodina

Datum

Probírané téma

Zadané domácí cvičení

Příklady

1

4.10.04

Úvod, vývoj programování, Hello World!, překlad programu, typy proměnných. ---  

2

6.10.04

Příklady - Hello World, kvadratická rovnice, faktoriál. Cykly, základy maker. Úlohy na procvičování HelloWorld.zip, Quadratic.zip, Factorial.zip

3

13.10.04

Pole, ukazatele, zásobník, funkce, Bubble Sort. Domácí cvičení a úlohy Pole1.zip, Pole2.zipPredavaniParametru.zipBubbleSort.zip

4

18.10.04

sizeof, break, goto, switch, vicerozmerna pole, Quick Sort Domácí cvičení Sizeof.zip, Suma.zip, SumaSoucinu.zipSkolniZnamky.zip, NasobeniMatic.zip

5

20.10.04

struct, malloc(), free(), spojový seznam   MallocFree.zip,Zasobnik.zip

6

3.11.04

Opakování Domácí cvičení StrLen.zip, StrChr.zip, StrCmp.zip

7

8.11.04

Visual Studio, Debugging Domácí cvičení PrikladyProKrokovani.zip

8

10.11.04

Práce se soubory    FileHelloWorld.zip, UkladaniACteni.zip, UkladaniDoSouboru.zip

8a

17.11.04

Hodina navíc, procvičování jednoduchých příkládků.   CvicnaHodina.zip

9

24.11.04

Parametry main(), seznamy, fronta, zásobník, binární vyhledávací strom, časová složitost.  Domácí cvičení ParametryMain.zip, PocetDeti.zip

10

29.11.04

Hlavičkové soubory a jejich použití, paměťové třídy, union, bitové operátory, ternární operátor. Domácí cvičení PocetDeti.zip (upraveno - použit hlavičkový soubor), KodovaniCisla.zip

11

1.12.04

Čárka, const, volatile, inicializace polí a struktur, enum.   RotaceBitu.zip, EvidenceAut.zip

12

8.12.04

Ukazatele na funkce. Domácí cvičení UniverzalniPole.zip

13

13.12.04

Opakování - větší příklad. Domácí cvičení Formatuj.zip

14

15.12.04

Základy OOP    

14a

20.12.04

Hodina navíc, procvičování příkládků    

15

5.1.05

Konstruktor, const, předávání referencí, dynamická alokace v C++ Domácí cvičení PrikladDatum.zip

16

10.1.05

Dědičnost Dobře porozumět programu z hodiny Zamestnanci.zip

17

12.1.05

Virtuální metody Domácí cvičení KolekceDat.zip

18

19.1.05

Alokace v C++, abstract třídy, volatile   GumovePole.zip

19

24.1.05

Opakování, Test    

20

26.1.05

Oprava testu    

21

2.2.05

Přetěžování operátorů Domácí cvičení Complex.zip

22

7.2.05

Řetězcová třída (přetížené operátory atd..) Domácí cvičení Retezec.zip

23

9.2.05

Základy MFC   Pozdrav.zip

24

16.2.05

Friend, namespace, vnořené třídy  Téma absolventské práce Matice.zip

25

21.2.05

Výjimky    

26

23.2.05

Výjimky, statické členy tříd   Vyjimky.zip, RychlostVyjimek.zip, RetezecSVyjimkami.zip, Math.zip

27

2.3.05

Vícenásobná dědičnost    

28

7.3.05

Standartní vstup a výstup v C++, datové proudy   Mzda.zip

29

9.3.05

Šablony funkcí, STL kontejnery   Sablony.zip

30

4.4.05

Šablony tříd, iterátory, kontejnery   stl.zip

31

6.4.05

Ukázkový kontejner MyVector    MyVector.zip

32

11.4.05

Základy MFC, mapování zpráv na metody Domácí cvičení Halo.zip, HaloSTlacitkem.zip

33

13.4.05

Aplikace založená na dialogu, základní ovládací prvky Poznámky HaloSTlacitkemAEditBoxem.zip, Ukazka.zip, DialogApp.zip

34

18.4.05

Dokument/pohled, SDI aplikace Poznámky DialogApp.zip, JednoduchyEditor.zip

35

20.4.05

Dokument/pohled, SDI Poznámky JednoduchyEditor.zip

36

25.4.05

Konzulatace absolventských prací    

37

27.4.05

Aplikace MDI, Win32 API   UkazkaMDI.zip, winapi.zip, winapi2.zip

38

2.5.05

Konzultace abs. prací, DLL knihovny Poznámky DLLKnihovna.zip

39

4.5.05

DLL knihovny, Databáze v MFC Poznámky DLLZaBehu.zip, PouzitiDatabaze.zip, PouzitiDatabaze2.zip

40

9.5.05

Konzultace, opakování