Čím výše uvedený operátor, tím větší má prioritu. Operátory uvedené v jedné skupině mají prioritu stejnou a zpracovávají se zleva doprava nebo zprava doleva, jak je uvedeno ve sloupci "Asociativita". Použitím kulatých závorek lze samozřejmě toto chování obejít.
 
Operátor Význam Asociativita
.

–>

[ ]

( )

++

––

Výběr položky ve struktuře

Výběr položky ve struktuře přes ukazatel

Prvek pole

Volání funkce

Post inkrementace

Post dekrementace

Zleva

Zleva

Zleva

Zleva

Zleva

Zleva

sizeof

++

––

~

!+

&

*
Velikost typu

Prefix inkrementace

Prefix dekrementace

Bitový doplněk

Negace

Unární mínus

Unární plus

Získání adresy

Získání prvku na který ukazuje ukazatel

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

*

/

%
Násobení

Dělení

Zbytek po dělení

Zleva

Zleva

Zleva

+

Sčítání

Odčítání

Zleva

Zleva

<<

>>
Bitový posun vlevo

Bitový posun vpravo

Zleva

Zleva

<

>

<=

>=
Menší než

Větší než

Menší nebo rovno

Větší nebo rovno

Zleva

Zleva

Zleva

Zleva

==

!=
Rovná se

Nerovná se

Zleva

Zleva

& Bitové AND

Zleva

^ Bitové XOR

Zleva

| Bitové OR

Zleva

&& Logické AND

Zleva

|| Logické OR

Zleva

e1?e2:e3 Ternární operátor

Zprava

=

*=

/=

%=

+=

–=

<<=

>>=

&=

|=

^=
Přiřazení

Přiřazení s násobením

Přiřazení s dělením

Přiřazení s dělením modulo

Přiřazení se sčítáním

Přiřazení s odčítáním

Přiřazení s bitovým posunem doleva

Přiřazení s bitovým posunem doprava

Přiřazení s bitovým AND

Přiřazení s btiovým OR

Přiřazení s bitovým XOR

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava

Zprava