Poznámky k programům

Soubor  DLLZaBehu.zip obsahuje dva adresáře, DLLZaBehu a DLLZaBehuPouziti. V prvním z nich je projekt s knihovnou, v druhém ukázková konzolová aplikace, která knihovnu používá. V DLLZaBehu je .sln soubor, který když otevřete, budete mít oba projekty v jednom Solution Visual Studia. Po překompilování je potřeba zkopírovat DLL soubor z adresáře DLLZaBehu/Debug někam, kde ho najde program, který ji používá, např. do DLLZaBehuPouziti/Debug.

Aby fungovaly příklady používající databázi, je nutné přidat nový datový zdroj. (Zřejmě je nutné mít nainstalovaný též Microsoft Access, používám totiž .mdb soubory, se kterými pracuje).
Otevřete Ovládací panely (Control Panel)-> Správa systému (Administrative Tools) -> Datové zdroje (Data Sources) (ODBC) a na první záložce klikněte Přidej či Nový (Add...). Vyberte Microsoft Access Driver (*.mdb) a potvrďte. Jméno datového zdroje zadejte zbozi a v sekci Databáze klikněte na Vyber (Select) a nalistujte soubor zbozi.mdb, který je u příkladů PouzitiDatabaze. Dvakrát OK a nový datový zdroj je přidán.

V příkladu PouzitiDatabaze2 je přidáno vypisování obsahu databáze na okno, veškerý kód, který toto provádí, je napsán a okomentován v metodě

void CPouzitiDatabazeView::OnDraw(CDC *pDC);