Domácí cvičení k dvacáté první hodině

1) Naimplementujte třídu BitArray, která bude uchovávat pole hodnot true/false . Při vytváření se zadá konstruktoru velikost pole, a poté do něj bude možné ukládat normálně pomocí indexování prvky. (Třída bude přetěžovat operátor hranaté závorky.) Půjde použít např. takto:

BitArray arr(20);
arr[3] = true;
arr[8] = false;
bool b = arr[3];

2) Rozmyslete si, jak by měla vypadat deklarace třídy Retezec, aby se dala hezky používat... Aby se její použití co nejvíce blížilo použití základních typů.