Úlohy na procivčování ke druhé hodině

Číselná řada

Vypište na obrazovku následující číselnou řadu:

20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2

Nápověda:  Použijte for cyklus s krokem ( i = i - 2 ).

Fibonaccioho posloupnost

Fibonnaciho posloupnost je posloupnost přirozených čísel taková, že její první dva prvky jsou jedničky a každý následující je součtem dvou předchozích.

1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - 55 ....

Napište program vypisující prvních třicet prvků této posloupnosti na řádky pod sebou.

Nápověda: Použijte for cyklus a dvě proměnné uchovávající poslední dva prvky které jste vypsali. Do proměnných si na začátku přiřaďte jedničky a vypište tyto jedničky. Následovat bude for cyklus generující zbývajících 28 prvků tak, že si v něm do pomocné proměnné uložíte součet posledních dvou prvků, ten vypíšete a do proměnných správně uložíte opět dva poslední prvky.

Fibonacciho posloupnost 2

Napište předchozí úlohu bez použití for cyklu. Místo něj použijte while.

Prvočísla

Vypište na obrazovku prvních 20 prvočísel.

Nápověda: Udělejte si proměnnou, ve které budete počítat kolik jste již našli prvočísel. Použijte while cyklus, který bude testovat, zda jich již máte dvacet a dokud jich nebude dvacet, opakujte ho. V tomto cyklu postupně procházejte přirozená čísla od jedničky dále a pro každé číslo otestujte, jestli je to prvočíslo nebo ne. Tento test může vypadat například tak, že for cyklem (tento bude vnořený do while cyklu) postupně vydělíte testované číslo n čísly od dvou do n-1 a zjistíte, zda tento podíl má zbytek roven nule (operátor %). Pokud u nějakého dělení bude zbytek nulový, znamená to, že n není prvočíslo.

Textový výpis čísla

Uložte si do nějaké proměnné libovolné číslo od 1 do pěti. Napište konstrukci s vnořenými ify, která podle toho, co proměnná skutečně obsahuje, vypíše "jednička", "dvojka", "trojka", "čtyřka" nebo "pětka". Pokud znáte switch, můžete použít ten.