Domácí cvičení k sedmnácté hodině

Podívejte se na implementaci Zásobníku z hodiny a zkuste dodělat implementaci Fronty. Tam nevystačíte s jedním indexem označujícím vrchol jako v Zásobníku, budete potřebovat dva. Jeden na aktuálně vkládaný prvek, jeden na vyjímaný, a tyto indexy budete počítat modulo velikost pole, abyste vytvořili takový "kruhový buffer". (Uložené hodnoty se budou totiž posunovat v poli pořád dál a dál, protože vkládáte neustále na další pozice a vyjímáte ty uložené předtím, tak je třeba, až dojdete na konec pole, začít zase od začátku.)