Simulátor síťové struktury

Tento projekt je mou diplomovou prací na MFF UK. Téma jsem si zvolil v říjnu 2005 (tou dobou v USA na Kansas State), pracovat jsem na něm začal v únoru 2006. Zadání vypadá takto:

Předmětem diplomové práce je simulování síťové struktury pro využití ve výuce, pro testování síťových monitorovacích programů a pro vytváření „pastí na hackery“ (tzv. honeypotů). Diplomant by se měl seznámit s danou problematikou a navrhnout a implementovat vlastní řešení, buďto zcela samostatné, nebo jako nadstavbu nad existujícími platformami (např. nad open source framework Honeyd). Navržené řešení by mělo simulovat směrovače, přepínače i hostitelské počítače tak, aby se pro tato zařízení pro ostatní počítače chovala jako skutečná, a při přístupu na ně reagovala správně alespoň na základní diagnostické síťové protokoly a služby (ICMP, SNMP).

Pro více informací se podívejte na anglickou verzi této stránky, je aktualizována častěji.