Vývoj software

Současné projekty

NetSim - Simulátor síťové struktury

Podrobnosti na zvláštní stránce

 

Ukončené projekty

Phalanger

Projekt Phalanger vznikl původně jako studentský projekt na MFF UK pod jménem PHP.NET. Jedná se o kompilátor jazyka PHP do Microsoft Intermediate Language, spolupráce kompilátoru s ASP.NET (podpora webových aplikací) a integraci jazyka PHP do prostředí MS Visual Studia.

Má práce na tomto projektu spočívala v integraci do Visual Studia a v tvorbě vnitřních struktur (tabulek) kompilátoru. V současné době na projektu již nepracuji, ve vývoji pokračují Tomáš Matoušek a Ladislav Prošek, přecházejí na .NET FW 2.0, implementují rozšíření PHP o šablony a jiné vychytávky.

Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách projektu.